Het is belangrijk dat je werkgever er alles aan doet om pesten, intimidatie of discriminatie op het werk te stoppen. Wat kun je van je werkgever verwachten?

De Arbowet over pesten op het werk

Volgens de Arbowet moet je werkgever beleid voeren om pesten binnen het bedrijf tegen te gaan. In het Arbobesluit staan specifieke eisen die aan dat beleid gesteld worden. Doet je werkgever onvoldoende om pesten tegen te gaan, dan overtreedt hij de wet. Het naleven van de Arbowet wordt gecontroleerd door de Arbeidsinspectie (Inspectiedienst SZW).  Wat moet je werkgever tegen pesten doen volgens de wet:

  • Het risico van pesten in kaart brengen. Niet alleen de probleemgevallen, maar de hele bedrijfscultuur en eventuele risico’s voor pesten.
  • Is er een probleem met pesten, intimidatie of discriminatie, dan moet hij een plan van aanpak opstellen om dit tegen te gaan.
  • Jou en je collega’s informeren over problemen die er zijn en over maatregelen die hij neemt om het pesten aan te pakken.

Doet jouw werkgever te weinig om pesten tegen te gaan? Kun je hulp of advies gebruiken? Bel met het Arbo-Adviespunt.

Oplossingen tegen pesten

In sommige sectoren is er een Arbocatalogus met voorbeelden van oplossingen tegen pesten, intimidatie en discriminatie. En ook een gezonde bedrijfscultuur kan ervoor zorgen dat pestgedrag minder kans krijgt.