Verreweg de meeste werknemers in Nederland weten niet of hun bedrijf een preventiemedewerker in dienst heeft. En zelfs als ze hier wel van op de hoogte zijn, zouden ze hem in een line-up niet kunnen identificeren. Hoe komt dat?

 

Weet u of er in uw bedrijf een preventiemedewerker rondloopt? De FNV vroeg het aan 700 werknemers en bijna 20% antwoordde bevestigend, tegenover ruim 20% ontkennend. Maar dat was niet de meest opmerkelijke uitkomst: 60% van de ondervraagden had werkelijk geen flauw idee.
 
Die laatste antwoordmogelijkheid loopt als een dikke rode draad door het FNV-onderzoek.

Bent u op de hoogte van de taken en verantwoordelijkheden van de preventiemedewerker? Bent u tevreden over zijn werk? Steevast bekende een grote meerderheid het gewoon niet te weten.
 
Op zich genomen niet verwonderlijk. De laatste jaren is het accent niet alleen verlegd van Arbo naar gezondheidmanagement, maar kwam er ook steeds meer nadruk op de verantwoordelijkheid van de medewerker te liggen. Op zich is daar niets mis mee, maar er zijn grenzen. En die verschillen van persoon tot persoon. 


 

Vertrouwenspersoon

Een bijkomend probleem is dat de medewerker veelal nergens kan klagen. De bedrijfsarts zou een vertrouwenspersoon moeten zijn, maar deze wordt in de praktijk nogal eens gewantrouwd. Ook van de Arbeidsinspectie is steeds minder te verwachten, want die is de laatste jaren verder ingekrompen. Juist de preventiemedewerker had deze leemte kunnen vullen. Had, want als hij onzichtbaar is, zullen de medewerkers hem ook niet gaan raadplegen.

 

Mislukkkingen

Er lijkt zich een trend af te tekenen. De arbo-convenanten en het project Arbeidsveiligheid zijn allebei mislukt. Waarom? De overheid steekt er veel geld in, maar wil uiteindelijk niemand tot iets verplichten – en vrijblijvendheid werkt niet. Nu zul je zeggen: de preventiemedewerker is toch wel verplicht? Dat klopt, maar alles er omheen niet. Je ziet een wirwar aan opleidingen, en de preventiemedewerker mag zelf weten of hij er een gaat volgen. Niemand die vraagt of hij eigenlijk wel functioneert, ook de Arbeidsinspectie niet.