Steeds meer werkgevers nemen maatregelen om hun werknemers te beschermen tegen giftige stoffen in containers. Volgens het onderzoek van de Inspectie hield in 2010 40 procent van de bezochte bedrijven zich aan de regels. In 2003 was dat nog 2 procent. Desalniettemin geeft het rapport van de Arbeidsinspectie over gascontainers geen reden tot juichen.

Containers worden in niet-Europese landen voor vertrek vaak met gevaarlijke gassen ontsmet. De stoffen tasten het zenuwstelsel aan. Medewerkers die ermee in aanraking komen, kunnen langdurige gezondheidsklachten krijgen of worden acuut onwel. Daar de huidige wet- en regelgeving op het gebied van gegaste containers nog te veel mogelijkheden voor ongevallen biedt, is aanscherping geboden.

 

Werknemers uit Oost-Europa

Nog een belangrijk aspect is dat een relatief groot aantal buitenlandse werknemers met containers werkt. Als er met een Oost-Europeaan een ongeluk gebeurt, komt dat zelden aan het licht. Een Pool laat zich gewoon terugsturen naar Warschau en niemand kijkt er meer naar om.

Ook gebrek aan voorlichting aan werknemers uit Oost-Europa werkt het probleem in de hand.