Gemiddeld 800 producten met CE-markering worden jaarlijks van de markt gehaald omdat ze onveilig of ongezond zijn. De Rekenkamer stelt dat de controle op het ‘paspoort’ voor producten ook in Nederland beperkt is en dat vijf inspectiediensten te weinig samenwerken. De Algemene Rekenkamer adviseert het kabinet het toezicht te versterken, zowel nationaal als internationaal.

KOMO en CE ok?

In de Nederlandse bouw woedt al jaren een discussie over CE-markering en private keurmerken zoals KOMO. KOMO en bouwleveranciers claimen dat CE-markering nauwelijks iets zegt over de kwaliteit van producten. Zij vinden het bovendien onbegrijpelijk dat er op bouwproducten geen private keurmerken mogen staan en zijn er ook niet van overtuigd dat het niet mag.

Minister Blok heeft bouwleveranciers vorig jaar duidelijk gemaakt dat ze met hun keurmerk geen productprestaties mogen claimen die fabrikanten ook al moeten aantonen volgens het systeem van CE-markering. Of fabrikanten zich daar inmiddels aan houden is niet duidelijk.