Frans Greven onderzocht de gezondheidseffecten van het inademen van rook, zowel bij brandweerlieden als bij de algemene bevolking. Bij onderzoek naar de gevolgen van het inademen van rook bij een brand in een chemische opslagplaats in Drachten, werden een aantal gevallen geconstateerd van Reactive Airways Dysfunction Syndrome (RADS), een vorm van astma die veroorzaakt wordt door irriterende stoffen.

Met deze resultaten is het duidelijk dat in geval van branden zoals bij Moerdijk rekening gehouden moet worden met RADS.

 

De brandweerlieden uit het onderzoek van Greven lieten na het vaker inademen van relatief lage concentraties rook van branden een toegenomen prikkelbaarheid van de luchtwegen zien. Vooral mensen met een allergie blijken hiervoor gevoelig te zijn. Dit verschijnsel treedt niet alleen op bij branden van chemisch afval maar ook bij “gewone” branden, zoals woningbranden en natuurbranden. Greven ontdekte dat na een acute blootstelling aan rook ontstekingsverschijnselen optreden, bijvoorbeeld in opgehoest slijm en in het bloed. De ontstekingsverschijnselen in het bloed waren drie maanden later nog steeds aanwezig. Dit doet vermoeden dat de kans op gezondheidseffecten bij branden onderschat wordt in de publieke en bedrijfsgezondheidszorg.

Voorlichting
Praktisch gezien is een reductie van blootstelling aan rook bij branden relatief gemakkelijk te realiseren wanneer de bevolking en de hulpverleners worden ingelicht over deze gezondheidseffecten en wanneer de mogelijkheden worden verruimd om de blootstelling aan rook te verminderen.