Giftige gassen, laboratoria, een kleine kernreactor: het is allemaal aanwezig bij de TU. Het beoefenen van wetenschap brengt hierdoor (arbeids)veiligheidsrisico’s met zich mee. Het is interessant om te zien hoe de Universiteit in deze omgeving van continu gevaar omgaat met de invulling van veiligheid op de werkvloer.

Tijdens de bijeenkomst kunnen verschillende rondleidingen en workshops worden gevolgd. De rondleiding in het Hogedruk lab is er een van Michiel Makkee en Thom van Velzen. Het lab is voorzien van bunkers die zo zijn gebouwd dat vrijkomende energie wordt opgevangen en veilig weggeleid. De faciliteit is een extra veiligheidsvoorziening voor experimenten die weliswaar intrinsiek veilig moeten zijn, maar zoveel energie herbergen dat ook een minieme faalkans niet acceptabel is. In de rondleiding worden de bunkers en hun werking getoond, en wordt toelichting gegeven over de gassenvoorziening.

Daarnaast wordt er een rondleiding georganiseerd in het cleanroomcomplex DIMES, en kunnen aanwezigen zich inschrijven voor het Health Coach programma van de TU Delft en voor een workshop Bedrijfshulpverlening.

Meer informatie is te vinden op www.samenveiligwerken.nl. De bijeenkomst kan gratis worden bijgewoond, maar wees er wel snel bij! Er is sprake van een beperkt aantal plaatsen.

bron: SZW Arboportaal