De belangrijkste bevindingen van dit onderzoek zijn:

1.       95% van de (bijna-)ongevallen, zowel in de civiele als militaire sector, wordt veroorzaakt door menselijke factoren, gebrekkige training en slechte duikvoorbereiding. Slechts in 5 % van de gevallen is er sprake van een niet juist werkende rebreather (systeemfout). Dit in tegenstelling tot de gangbare opvatting dat falende apparatuur meestal de oorzaak is van (bijna-)ongevallen

2.       De wetgever maakt in de Arbeidsomstandigheden wetgeving alleen een onderscheid tussen beroepsduikers en sportduikers. Dit terwijl sommige sportduikers als instructeur hun beroep uitoefenen. Daarom zijn op sportduikinstructeurs verschillende artikelen uit deze wet van kracht. Dit is echter niet bij alle sportduikinstructeurs bekend

3.       In de Arbeidsomstandighedenwet staan een aantal wetteksten die van invloed zijn op de praktijk van het rebreatherduiken. Duikinstructeurs moeten zich hieraan houden

4.       Duikinstructeurs voeren oefeningen uit die soms conflicteren met de wetgeving, wat kan leiden tot aansprakelijkheidsproblemen

5.       De wetgever sluit de verplichting van een zuurstofkoffer uit voor duikers die instructie geven aan sportduikers. Vervolgens wordt dit in een NEN-EN norm weer verplicht gesteld. Waarom dan eerste de verplichting uitsluiten? Dit schept verwarring bij de instructeurs

6.       Civiele duikers negeren voorschriften van de fabrikanten over het gebruik van scrubbers

7.       Er ontstaan onvoorziene gevaren nadat duikers zelf wijzigingen aanbrengen aan hun rebreather

8.       Veel duikers gebruiken geen checklist of controleren deze onzorgvuldig voorafgaand aan de duik, met als gevolg een groot aandeel in het aantal (bijna-) ongevallen

9.       Het blijkt dat 10% van de civiele rebreatherduikers de instrumenten slecht kan aflezen.

Dit onderzoeksrapport bevat aanbevelingen met een preventief karakter en zal worden aangeboden aan:

  • Duikorganisaties: NOB, IANTD, TDI, ANDI
  • Brancheorganisaties: NDC, Koninklijke Marine en Korps Landelijke Politiediensten
  • Aan de deelnemers van het onderzoek zal een digitale kopie worden verstrekt.

De eindscriptie op MVK-niveau is geschreven door Jan Willem Bech.

De scriptie is via http://www.copla.nl/veiligheidskundigen/veiligheidskundigenwebopvraagbaar.