Bij het beoordelen van de risico inventarisatie is een inzicht verkregen in de risico’s die het Dolfinarium bedreigen en welke gevolgschade er optreed als er uitval van het proces plaatsvindt. De uitkomst van deze inventarisatie samen met de impact analyse leverde een aantal voor het Dolfinarium meest voorspelbaar en herkenbare calamiteitenscenario’s op, namelijk: brand, stroomuitval, besmet/vervuild water, activisme, verdrinking en een Legionella besmetting.

Om de verschillende fasen die een crisis heeft te kunnen besturen is inzicht nodig. Hoe en wie er gealarmeerd moeten worden staat beschreven in het Ontruiming- en Evacuatieplan van het Dolfinarium. Hierin zijn de belanghebbenden (gasten, leveranciers, overheid, omwonenden, verzekeraars, etc.) niet genoemd, het is belangrijk om personen, groepen en organisaties die in tijde van crisis ofwel invloed ondervinden, invloed hebben of interesse hebben in het handelen van het Dolfinarium aandacht te geven. Het is immers niet de uitglijder die telt, maar de manier waarop met die uitglijder wordt omgegaan.

Tijdens een crisis maakt hiërarchie plaats voor kennis en inzicht en is samenwerking essentieel. In het stelsel van maatregelen is te zien wat de activiteiten zijn binnen de fasen van een crisis. Binnen dit stelsel dient te worden gestart met de inrichting van het crisismanagement, waaronder het crisisteam, crisiscentrum, crisis- en media communicatie en het actieplan vallen. Hoe de crisisorganisatie eruit ziet en hoe de rolverdelingen zijn verdeeld kunt u in het rapport en bijlagen zien.

Uitwijken is het terugvallen op een reserve faciliteit, als de eigen faciliteit niet meer beschikbaar is. Uitwijken zal in het Dolfinarium grotendeels betrekking hebben op technische uitwijk, zoals bijvoorbeeld het uitvallen van een koel- vries installatie wat binnen het park wel op te vangen is. Lastiger wordt het als er sprake is van functionele uitwijk, dan moet er naast het opbouwen van de technische componenten ook het een en ander geregeld worden voor verplaatsen van personeel, dieren en het inrichten van die ruimten en faciliteiten die het personeel nodig heeft om bijvoorbeeld de shows met de dieren weer voort te kunnen zetten.

De door het NVVK genomineerde eindscriptie op HVK- niveau is geschreven door Elly Versteeg-Neeleman.

De scriptie is via http://www.copla.nl/veiligheidskundigen/veiligheidskundigenweb/opvraagbaar.