Jaarlijks gebeuren in Nederland 450.000 ongelukken op het werk, waarvan 50 tot 80 met dodelijke afloop. Ruim 200.000 werknemers lopen fysiek of psychisch letsel op. Volgens de Stichting Arbeidsongevallen melden bedrijven ongelukken vaak niet, betwisten ze aansprakelijkheid of ze informeren slachtoffers over de toedracht.

,,Helaas gebeurt het nog steeds dat een verzekeraar wel aansprakelijkheid accepteert en schade uitbetaalt, maar dat een ongeval niet gemeld wordt bij de inspectie’’, zegt Patrick van de Sande, woordvoerder van de stichting . ,,Dat is wel van belang om de werkvloer veiliger maken. Er zijn te veel situaties waarbij bedrijven een onveilige situatie hebben laten voortduren of dat ze een ongeval afdoen als een verzekeringskwestie.’’

Schrijnend

De stichting hoort veel schrijnende verhalen. Die gaan ze bundelen in een boek dat wordt aangeboden aan onder meer bedrijven, verzekeraars en letselschadeadvocaten. Ze roepen die partijen op om slachtoffers beter te behandelen, ondersteunen en informeren.

Slachtoffers weten vaak niet op welke regelingen ze een beroep kunnen doen. Of ze raken verstrikt in lange procedures. Van de Sande: ,,Volgens de gedragscode moet een verzekeringskwestie binnen twee jaar afgewikkeld zijn. Dat weten slachtoffers vaak niet. Daar wordt soms misbruik van gemaakt door verzekeraars en advocaten, in hun eigen belang. De communicatie over rechten van en mogelijkheden voor slachtoffers en nabestaanden moet veel beter.’’

VERPLICHT

Zo zijn bedrijven met een ongevallenverzekering voor personeel verplicht slachtoffers een bedrag uit te keren, ongeacht de schuldvraag. ,,Elke verzekeraar zou verplicht moeten zijn om binnen 30 dagen na het ongeval uit te keren. Helaas zien we dat ze er soms wel vijf maanden over doen.’’

De aantrekkende economie zal voor een toename van arbeidsongevallen zorgen, waarschuwt de stichting. Vakbond FNV spoort werkgevers aan om meer preventieve veiligheidsmaatregelen te nemen. ,,Het gebrek aan veiligheid en bescherming is een probleem dat door veel werkgevers onderschat wordt’’, zegt Coen van der Veer van FNV. ,,Te vaak nog winst vóór veiligheid.’’

Mensen met onzekere banen, zoals zelfstandigen en uitzendkrachten, zijn vaker slachtoffer van bedrijfsongevallen. Ze krijgen minder goede bescherming en instructies en kennen de werkplek slechter omdat ze op veel verschillende plekken worden ingezet. Van der Veer: ,,Ook worden ze vaker dan vaste werknemers ingezet voor fysiek belastend werk en werk met ongunstige omgevingsfactoren, zoals blootstelling aan gevaarlijke stoffen.’’