De inspecteur vernam dat er mogelijk een asbesthoudend plafond was verwijderd en dat daarbij een asbestbesmetting was ontstaan. Op de betreffende locatie in de gemeente Enschede constateerde de inspecteur dat door een bouwbedrijf al anderhalve week werd gesloopt. Daarbij was ook het plafond verwijderd. Dit ondanks een inventarisatierapport dat al in juli 2012 was gemaakt en waarin werd aangegeven dat er geen werkzaamheden meer mochten worden uitgevoerd vanwege ernstige beschadigde niet-hechtgebonden asbestbeplating. Hoewel er een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf zou beginnen met saneren van het aanwezige asbest, was en werd er dus al volop door de aannemer gesloopt. Ook waren er elektra-installateurs op de betreffende locatie aan het werk. De werknemers van het bouwbedrijf hielden pas op met slopen toen het saneringsbedrijf hen dat opdroeg. De Inspectie constateerde ter plaatse verschillende overtredingen, waardoor er een boete van in totaal bijna € 24.000 euro is gegeven.

Voor de Inspectie SZW is de aanpak van misstanden in de asbestsector een van de speerpunten. Daarom is een speciaal team geformeerd met inspecteurs, die zijn vrijgemaakt voor de aanpak van misstanden. Sinds januari 2013 zijn de boetebedragen voor het overtreden van de arbeidsomstandighedenwet fors aangescherpt (inspectieszw.nl).

Het gebruik van asbest is in Nederland al sinds 1994 verboden. Alle bedrijven in Nederland die asbest verwijderen, moeten dat vooraf bij de Inspectie SZW melden. In ons land zijn er ongeveer 300 bedrijven die gecertificeerd zijn om asbest te verwijderen (ascert.nl).