Dit heeft De Krom bekend gemaakt tijdens het symposium ‘Jong geleerd, oud gedaan’ van Boaborea, de brancheorganisatie van arbodiensten en re-integratiebedrijven. Aanvankelijk was een bedrag uit het ESF-fonds van 25,2 miljoen beschikbaar voor het MKB-bedrijfsleven. Met de 52 miljoen extra is nu ruim 77 miljoen beschikbaar. Bedrijven en organisaties kunnen met het geld hun bedrijfsprocessen verbeteren en de inzetbaarheid van werknemers verbeteren zodat die langer en vitaler kunnen doorwerken.

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/nieuws/2011/12/07/52-miljoen-extra-voor-sociale-innovatie-mkb.html