Veel bedrijven weten dat het belangrijk is om zichzelf te blijven ontwikkelen, maar worstelen met de vraag over hoe dat het beste aangepakt kan worden. Mariska Binnenmars heeft als senior consultant bij DEKRA Organizational Safety & Reliability veel ervaring met het beantwoorden van deze vraag. Binnenmars: “We helpen klanten bij gedragsveranderingen om veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit te verbeteren. We gaan een partnerschap aan met de klant om samen door middel van beproefde wetenschappelijke methodes de gewenste resultaten te behalen en te borgen.”

Juist die wetenschappelijk onderbouwde methodes noemt Binnenmars als belangrijk verschil met concurrenten: “De methodes waar wij mee werken, zijn wetenschappelijk onderbouwd wat leidt tot een bewezen impact. Ook laten we regelmatig onafhankelijk onderzoek uitvoeren om nieuwe inzichten en ontwikkelingen te verwerken in onze aanpak. Daarnaast is DEKRA een van de weinige grote spelers die zowel globaal als lokaal kan werken en zijn we in staat om resultaten te benchmarken zodat bedrijven duidelijk kunnen zien waar ze staan in vergelijking met andere bedrijven in dezelfde industrie.”

Geen kant-en-klaaroplossing
Ondanks dat de onderliggende methodes hetzelfde zijn, is de specifieke aanpak voor elke klant anders. Binnenmars: “We weten welke elementen belangrijk zijn om aan een cultuur te werken, maar de punten waaraan gewerkt moet worden verschillen per bedrijf. Door middel van een nulmeting, een eerste assessment, leren we het bedrijf goed kennen en kunnen we bepalen waar een bedrijf staat. Daarna stellen we samen met het management een zo concreet mogelijk doel. Aan de hand daarvan maken we een persoonlijke aanpak die past bij het bedrijf. We kijken daarbij niet alleen naar elementen die beter kunnen, maar juist ook hoe we de sterke punten van een organisatie kunnen inzetten om de resultaten te behalen.”

Veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit
Welke branches hebben baat bij de expertise van DEKRA Organizational Safety & Reliability? Binnenmars: “Elk bedrijf dat stappen wil zetten op het gebied van veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid. We hebben heel veel ervaring in huis in uiteenlopende sectoren en industrieën, waardoor we ons goed in kunnen leven in onze klanten en echt samen met hen werken aan het behalen van de beoogde resultaten.”

Bent u klaar om uw bedrijf samen met DEKRA Organizational Safety & Reliability naar een hoger niveau te tillen? Op de website van Dekra vindt u meer informatie.