Het merendeel van de ongevallen vindt plaats in het wegvervoer, namelijk 32 maal. Elf incidenten waren op het spoor en drie keer ging het mis op binnenwateren.

Rapportage

Volgens woordvoerder Gerard Westerhof van de Inspectie Leefomgeving en Transport is de stijging deels toe te schrijven aan strengere naleving van de rapportageplicht.

“Dat is in 2012 in gang gezet, maar gebeurt nog steeds te weinig. Het komt nog royaal voor dat er alleen een melding wordt gedaan, waarna politie en veiligheidsregio het afhandelen”, stelt Westerhof.

“We proberen het rapporteren naar een hoger niveau te brengen, middels brieven en bijeenkomsten met de vervoerders. Op die manier kan Rijkswaterstaat de incidenten beter analyseren en wellicht aandringen op verbeteringen.”

Menselijk falen

In zeker 18 van de 46 gevallen is sprake van menselijk falen bij het vervoersbedrijf. Daarnaast zijn technische storingen eveneens een veelgenoemde oorzaak.

De gevolgen zijn in drie categorieën op te splitsen: lekkages, botsingen en verlies van lading. De vervoerders zijn niet altijd schuldig aan deze incidenten. Op 18 augustus 2012 werd bijvoorbeeld een tankwagen bij IJmuiden aangereden door een personenwagen die op de vlucht was voor de politie. Hierbij is geen gevaarlijke stof vrijgekomen.

In 3 jaar tijd zijn volgens de gegevens van ILENT geen doden gevallen. Wel zijn er 29 gewonden gemeld. Daarvan zijn echter 25 personen afkomstig van een botsing met een bus en een tankwagen op 9 november 2012 in Eindhoven.

Controle

Onder incidenten met gevaarlijke stoffen vallen verkeersongelukken, maar ook lekkende verpakkingen. Vervoerders moeten verplicht melding maken bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu zodra een incident plaats vindt.

De maximale straf bij overtreding op de Wet vervoer gevaarlijke stoffen is een gevangenisstraf van 6 jaar of een geldboete van maximaal 78 duizend euro. Ook kan het bedrijf van de veroordeelde volledig of gedeeltelijk worden stilgelegd.

Rijkswaterstaat schat van tevoren de risico’s van de routes in. Transportbedrijven mogen op een paar uitzonderingen na enkel op routes rijden waar het risico op overlijden van omwonenden ten gevolge van een incident klein is, namelijk 1 op een miljoen.

Begin mei verongelukte een trein met gevaarlijke stoffen in het Oost-Vlaamse Wetteren. Daarbij viel een dode en daarnaast 49 gewonden. De trein vertrok enkele uren daarvoor uit Rotterdam. Over de oorzaak van het ongeval is nog niets bekend.

Opslag

Ook bij de opslag van gevaarlijke stoffen schort nog het een en ander. Meer dan 60 bedrijven die volgens een rapportage van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een jaar geleden niet voldeden aan de brandveiligheidseisen voor de opslag van gevaarlijke stoffen, hebben die zaken nu nog steeds niet op orde.

Deze week werd bekend dat het Rotterdamse olieopslagbedrijf Odfjell een grote lekkage in oktober 2009 heeft verzwegen. Duizenden liters methanol, een uiterst giftige en brandbare stof, zou zijn vrijgekomen.

Door: NU.nl/Jerry Vermanen