De tijdelijke stimuleringsregeling ‘veilig werken door gedragsverandering’ van het Ministerie van sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt subsidie aan MKB-ondernemers die door middel van het inhuren van een adviseur gedragsverandering bij management en medewerkers op gang brengen. Met als doel veiliger werken en het ontstaan van een cultuur waarin minder gevaarlijke incidenten en ongevallen voorkomen.

Met de subsidie wordt u als MKB ondernemer in staat gesteld een deskundig adviseur in te schakelen voor een advies- of ondersteuningstraject. Het advies of ondersteuning draagt bij aan het realiseren van een (veiligheids)cultuur waarin minder ongevallen en incidenten plaatsvinden.
De adviseur is een professional op het gebied van de verbetering van de arbeidsveiligheid door middel van gedragsbeïnvloeding of cultuurverandering.

De subsidie bedraagt 75% van de kosten van de adviseur met een maximum van € 4.125,- (exclusief btw). De regeling geldt voor bedrijven met maximaal 250 werknemers en geldt tot 31 december 2011.

Bel ons voor meer informatie over de mogelijke ondersteuning en activiteiten voor uw organisatie of over de subsidieregeling.