De subsidieregeling Roetfilters Mobiele Werktuigen (SRMW) is bedoeld om bestaande mobiele werktuigen die worden uitgerust met een roetfilter financieel te ondersteunen.

 

Eigenaren of houders van mobiele werktuigen die een roetfilter op een bestaand voertuig laten plaatsen kunnen gebruik maken van deze subsidieregeling. 

De regeling is voor de laatste maal verlengd in het jaar 2011. Roetfilters die uiterlijk ingebouwd worden op 30 september 2011 komen nog in aanmerking voor subsidie. De subsidieaanvraag moet uiterlijk 31 december 2011 zijn ingediend bij Agentschap NL. 

Roetdeeltjes zijn schadelijk voor de gezondheid. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) schat dat jaarlijks 18.000 mensen voortijdig sterven door de vervuilde lucht die ze inademen. Schone lucht is daarom van levensbelang. Ook liggen veel bouwprojecten stil door een te hoge concentratie fijnstof in de lucht.

Investeren in een roetfilter levert een financieel voordeel op en is ook belangrijk voor de luchtkwaliteit in Nederland. De subsidieregeling is een opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.