Taalproblemen zijn vaak de oorzaak van zware ongevallen op de bouw en in de chemische procesindustrie. Tot die conclusie komt Paul Lindhout, inspecteur-specialist bij de Arbeidsinspectie.

 

Lindhout promoveerde aan de TU Delft op het onderzoek Taalproblemen bij BRZO-en ARIE-bedrijven, een onderschat gevaar? Zijn onderzoek richtte zich destijds hoofdzakelijk op de chemische procesindustrie. Inmiddels is hij tot de conclusie gekomen dat dezelfde risico’s in de bouw gelden, zo zegt hij in Fundament, het tijdschrift van kenniscentrum Fundeon.

Hij wijst er op dat met onder meer borden en afzettingen die wijzen op gevaarlijke situaties, geen ingewikkelde risico’s onder de aandacht kunnen worden gebracht. Ook geeft hij aan dat allochtone bouwvakkers, zoals Polen, weinig boodschap hebben aan schriftelijke aanwijzingen in hun eigen taal omdat ze slecht kunnen lezen. Hij adviseert daarom vooral mondelinge instructies te geven in de eigen taal.

Als er toch schriftelijke instructies worden gegeven, dan moeten deze in eenvoudige taal zijn gesteld. Het taalgebruik van kranten als Metro en Spits kan daarbij als voorbeeld dienen.