Een apart keurmerk wordt bepleit door BMWT-directeur Anton van Loon als reactie op de enquêteresultaten, die door 188 deelnemers van de LinkedIn groep is ingevuld. “Een certificeringsysteem sluit aan bij de behoefte van bedrijven om zich te kunnen profileren op veiligheidsgebied. Zo kunnen ze laten zien, dat ze intern de zaken goed voor elkaar hebben.”

Focus ligt op handhaven

De enquête wijst uit dat het meeste gevaar te duchten valt van het werken onder hoge tijdsdruk en het machogedrag van medewerkers op de magazijnvloer. Hoogleraar prof. Michiel de Looze (VU Amsterdam, TNO) snapt heel goed, dat bedrijven meer focus leggen op monitoren van dit soort zaken, vooral als ze aan fysieke maatregelen het nodige hebben gedaan. Hij veronderstelt dat de deelnemers aan de enquête waarschijnlijk al veel maatregelen hebben genomen op veiligheidsgebied.

“Dat nu de focus ligt op handhaven, lijkt me logisch”, vat Aad van Pelt (Randstad) de boodschap uit de enquête samen. “Rendement halen is zeker nu erg belangrijk, dus even geen extra vervolgstappen op dit moment. Bovendien hebben bedrijven de tijd nodig om het veiligheidsbeleid onder de aandacht te brengen en te houden.”

Opeenstapeling van factoren

Daniëlle Gevers Deynoot – de Booij reageert namens verladersorganisatie EVO. Ze legt uit dat gedragsverandering heel moeilijk is. “Vaak gaat het om een opeenstapeling van factoren, zoals werkdruk, lawaai, slechte ergonomie en gebrekkige voorzieningen, die het gedrag beïnvloeden en wat uiteindelijk leidt tot onverantwoorde risico’s met een ongeval als resultaat. Tijdsdruk en machogedrag laten zich lastig regisseren. Daarom worden ze denk ik vaker genoemd.”

Wat prof. René de Koster (Erasmus) betreft vormen de genoemde aspecten op zich geen extra ongevalrisico’s. “Ten minste als de leidinggevende zijn taak goed verstaat, dat wil zeggen het goede voorbeeld geeft, inspireert en stimuleert om na te denken over veiligheid, luistert, begrip heeft en beloont.”

Dat alles bij elkaar noemt De Koster veiligheidsspecifiek transformationeel leiderschap (SSTL). Hij gaat daar de komende tijd regelmatig lezingen over geven, onder andere tijdens de Dag van het Magazijn op 31 oktober. “In magazijnen waar veiligheid al hoog in het vaandel staat, zijn de effecten van de wijze waarop leiding wordt gegeven naast een goed registratiesysteem doorslaggevend.”

Een uitgebreid verslag van de enquêteresultaten staat in de speciale Veiligheidsbijlage van Logistiek Magazine, die afgelopen vrijdag is verschenen in samenwerking met de BMWT.

Auteur: Heres Stad

Bron: Logistiek.nl