Tijdens de vakgroepdagen konden (oud) cursisten elkaar weer ontmoeten, netwerken en kennis en ervaringen delen. Daarnaast werden ze door Copla bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen in het vak. Dit jaar o.a. over de aanpassingen van de arboregeling per 1 juli jl. waardoor de certificeringseisen van kerndeskundigingen (zoals veiligheidskundigen en arbiedshygiënisten) zijn aangepast. Op termijn zal dit consequenties hebben voor de opleidingen Hogere en Middelbare Veiligheidskunde (HVK en MVK).

Tijdens de vakgroepdag werden drie verschillende presentaties verzorgd. Jan Smid, veiligheidskundige, consultant en docent bij Copla besprak een consultancy-case met betrekking tot het opzetten van een adequate BHV-organisatie (kwalitatief en kwantitatief). Hoe weet je hoeveel BHV-ers je nodig hebt, was één van de vragen die samen met de deelnemende veiligheidskundigen werd besproken.

‘Hoe kom je tot een voldoende voorgelichte en onderrichte medewerker, zoals in de Arbowetgeving staat vermeld?’ stond centraal in de presentatie van Rick van der Heide, eveneens veiligheidskundige, consultant en docent bij Copla. Tevens werd gekeken naar nieuwe mogelijkheden van communiceren met medewerkers, zoals narrowcasting. Barry Schoenmakers van New media Ventures gaf voorbeelden van recente toepassingen m.b.t. safety binnen bedrijven.

In de derde presentatie werd ingegaan op de voortdurende strijd tussen regeldruk en lastenverlichting. Michiel Hanenbergh (veiligheidskundige, consultant en docent bij Copla) deed een verkenning van de verschuivingen in de regelgeving van de afgelopen jaren en gaf aan wat ons op dat gebied nog te wachten staat.

Na afloop van de presentaties was er nog volop tijd om bij te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Onder de deelnemers werden ook twee Masterclasses naar keuze verloot. Copla organiseert diverse interactieve Masterclasses (2-dagen, Hobéon SKO erkend) speciaal voor veiligheidskundigen HVK en MVK en arbeidshygiënisten.