Een hijswerktuig is ontworpen om goederen te verplaatsen. Als een hijswerktuig in combinatie met een werkbak of werkplatform wordt gebruikt voor vervoer van personen, kunnen zij vallen of bekneld raken. Het uitgangspunt van de wetgeving is dat gebruik van een hijswerktuig voor vervoer van personen verboden is. In principe moeten middelen worden ingezet die speciaal gemaakt zijn voor personenvervoer. Er gelden strikte voorwaarden bij de inzet van een werkbak of werkplatform aan een hijswerktuig. Deze toolbox beschrijft wat daar allemaal bij komt kijken.

Wat is een hijswerktuig, werkbak en werkplatform?

Een hijswerktuig is een arbeidsmiddel dat door de fabrikant is ontworpen en gemaakt voor het verplaatsen van goederen.

Een werkbak is een bak van waaruit gewerkt kan worden. De werkbak heeft rondom hekwerken om ervoor te zorgen dat een persoon op hoogte niet uit de bak kan klimmen of vallen.

Een werkplatform is een platform van waaraf gewerkt kan worden. Het werkplatform heeft rondom voorzieningen om te voorkomen dat personen uit de bak klimmen of vallen. Aan een zijde van het werkplatform kunnen goederen handmatig geladen/gelost worden.

Download de gratis toolbox

In het werkblad leest u wanneer werken met een hijswerktuig in combinatie met een werkbak of –platform wel en niet is toegestaan. Ook wordt verder toegelicht hoe u voor de methode met het laagste risico kiest en welke regels gelden bij toepassing van een werkbak of –platform gekoppeld aan een hijswerktuig.

Bekijk & download productblad