Op 11 juli 2006 wordt op last van de burgemeester van Amsterdam het complex ‘Bos en Lommerplein’ ontruimd. De gevolgen zijn groot: 96 woningen, 27 winkels en vele openbare gebouwen kunnen tijdelijk niet meer gebruikt worden. Aanleiding was een technisch onderzoek waaruit verschillende constructiefouten bleken. Dit is niet het enige voorbeeld van het falen van constructieve veiligheid; denk aan het onlangs instorten van het dak van een tribune van het FC Twente-stadion in Enschede.

De vraag is of de zorg voor constructieve veiligheid berust bij de wetgever, opdrachtgever, constructeur, V&G coördinator, aannemer, veiligheidskundige of bij al deze partijen. Een tweede vraag is in hoeverre samenwerking tussen de betrokkenen kan zorgen voor een vergroting van constructieve veiligheid. Beide vragen werden beantwoord door Ronald Meijer (directeur Copla Opleiding Training en Consultants) tijdens het Congres Veiligheid en Risico op 6 december jl.

De belangrijkste conclusies waren:

  • Beperk het aantal hiërarchische niveaus in uitvoerende partij
  • Zorg voor voldoende opleiding op constructief gebied
  • De invulling van de rol van constructieve veiligheid is afhankelijk van de positie die je als veiligheidskundige hebt in de bouwkolom (opdrachtgever/ontwerpende partij/hoofdaannemer/onderaannemer)

De presentatie ‘Veilig bouwen is meer dan V&G Coördinatie’ is hier te downloaden.