Een veilige werkplek creëren in tijden van corona is een hele uitdaging. Steeds meer bedrijven werken toe naar een modus om medewerkers weer veilig aan het werk te kunnen laten gaan. Volg hierbij in ieder geval de actuele richtlijnen van het RIVM en van uw eigen branche. De mogelijke verspreiding van het coronavirus op het werk is een nieuw risico dat u in de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) moet benoemen. In deze toolbox leest u welke onderwerpen u kunt uitwerken in bedrijfsspecifieke maatregelen en protocollen.

Sociale veiligheid

Hebben medewerkers klachten die wijzen op een infectie door Covid-19? Dan blijven zij thuis. Het is belangrijk dat deze boodschap voor iedereen duidelijk is. Ook een ziek gezinslid is een goede reden om niet naar het werk te gaan. Sommige mensen kunnen door bijvoorbeeld hun leeftijd of een chronische ziekte extra risico lopen bij blootstelling aan het virus. Zij verdienen extra bescherming.
De mogelijke gevolgen van ziekte en economische omstandigheden kunnen mensen onzeker en angstig maken. Houd ook bij werken vanuit huis regelmatig contact met collega’s en vraag hoe het met hen gaat. Bied collega’s mentale steun als zij daar behoefte aan hebben.

Voorlichting en communicatie over corona

Het is belangrijk om medewerkers duidelijke informatie te geven over goede hygiëne op het werk en thuis. Hiervoor kunt u op de werkplek signalering gebruiken die herinnert aan goed gedrag: geen handen schudden, minimaal 1,5 meter afstand houden en handen wassen. Ook voor tijdelijke medewerkers, bezoekers en onderaannemers moet deze informatie duidelijk zijn.

Organisatorische maatregelen

Bij het nemen van maatregelen voor een veilige werkplek in tijden van corona geldt dat organisatorische en technische maatregelen de voorkeur hebben boven de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen. Om de kans op besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk te beperken kunt u de volgende organisatorische maatregelen nemen:

  • Wie thuis kan werken, doet dat zoveel mogelijk. Zie ook onze toolbox voor goed gebruik van de thuiswerkplek;
  • Als werkgever kunt u de werktijden spreiden om het aantal contactmomenten te verminderen;
  • Reis zoveel mogelijk te voet, op de eigen fiets of met de eigen auto;
  • Werk zoveel mogelijk samen met dezelfde mensen. Is het in een ruimte niet mogelijk om voldoende afstand te houden? Dan kunt u teams mogelijk opsplitsen en die op verschillende tijden laten werken;
  • Overleg voeren kan eventueel ook buiten.

Maatregelen bij de inrichting en het gebruik van werkplekken

  • Werk waar mogelijk op minimaal 1,5 meter van elkaar. Wanneer werkzaamheden alleen uitgevoerd kunnen worden binnen deze afstand, moet bepaald worden welke extra maatregelen nodig zijn. Deze toolbox gaat niet in op de speciale maatregelen die u dan kunt nemen. Desgewenst kan DEKRA Industrial Safety u verder ondersteunen om een maatwerk Taak Risico Analyse (TRA) te maken;
  • Maak een plan voor voldoende ruimte tussen werkplekken. Bij voorkeur zitten of staan mensen niet met het gezicht naar elkaar toe. Betrek in het plan ook looproutes, pauzeruimtes, gangen, trappen en liften. Gebruik linten, afzettingen, aanduiding van afstanden in wachtrijen en pijlen voor gewenste looproutes. Doorzichtig plaatmateriaal biedt extra bescherming bij niezen;
  • Zorg voor ‘hygiëne vriendelijke’ werkplekken. Voorzie in voldoende hygiënemiddelen zoals zeep en papieren handdoekjes. Op plaatsen waar medewerkers niet direct hun handen kunnen wassen kunt u zorgen voor handalcohol. Tref maatregelen om deurklinken en afvalemmers zo min mogelijk aan te hoeven raken. Maak plaatsen die mensen vaak met de handen aanraken, zoals koffieautomaten, extra vaak schoon. 
  • (Flex)werkplekken en gereedschappen kunnen alleen na schoonmaak weer gebruikt worden door een ander.
  • Ventileer de werkplekken goed en pas geen luchtrecirculatie toe.

Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen nodig zijn als technische of organisatorische maatregelen niet voldoende zijn. Baseer uw keuze voor de middelen altijd op de risico’s en zorg ervoor dat medewerkers instructie krijgen voor goed gebruik en onderhoud.

Bekijk & download productblad