Internet heeft de relatie met ‘de buitenwereld’ ingrijpend veranderd. Onze klanten, prospects, geïnteresseerden, leveranciers en branchegenoten vormen met ons een community. Arbo Support wil hierop inspelen en heeft daarom het initiatief genomen voor het ontwikkelen van een interactieve website, die als platform kan dienen om kennis en kunde op het gebied van arbeidsveiligheid en arbeidsomstandigheden te delen.

Als resultaat daarvan is samen met Copla Opleiding & Training, op basis van de nieuwste technologie, de website www.veiligheidskundigenweb.nl gelanceerd. Deze website moet ‘de buitenwereld’ meer informatie en nieuws op het vlak van veilig werken bieden. Juist door de nadruk te leggen op interactie, zal deze site kunnen uitgroeien tot een discussieplatform, waarbij kennisuitwisseling een belangrijk item vormt. Ook eindscripties van studenten hogere en middelbare veiligheidskundigen van Copla Opleiding & Training, die wellicht als handreiking of bron van inspiratie kunnen dienen voor het oplossen van vergelijkbare vraagstukken, zullen binnenkort op de site gepubliceerd worden.

Vraag en antwoord
De ingebrachte vraagstukken en reacties daarop worden niet alleen op prijs gesteld, maar krijgen ook een waardering. De software achter de website brengt deze waardering automatisch tot stand op basis van het aantal lezers en het aantal reacties op het geschrevene. Hoe hoger de waardering, hoe hoger het onderwerp op de ‘ranking list’ komt te staan. Op deze wijze staan de meest gewaardeerde items altijd boven aan. En dat is weer interessant voor de lezer!

Kennisplatform
De doelstelling is om de website uit te breiden met, naast Arbo Support en Copla, meer partners uit de wereld van veilig werken. Zo kan de website steeds veel omvattender worden en steeds meer een vraagbaak en kennisplatform worden op dit gebied. En uiteindelijk zal dat de realisatie van een werkomgeving waar arbeidsveiligheid goed geregeld is, dichterbij brengen.