Dat blijkt uit onderzoek van het Aanbestedingsinstituut op basis van alle 170 RAW-bestekken uit het eerste kwartaal van 2014. “We wisten dat opdrachtgevers vaak lukraak knippen en plakken bij V&G-plannen, maar zijn geschrokken van deze uitkomsten”, lichten Andrew Wiersma en Joost Fijneman van Bouwend Nederland toe. Ze houden op 10 februari een extra voorlichtingsbijeenkomst voor opdrachtgevers om het onderwerp bespreekbaar te maken, maar zouden ook graag zien dat de Arbeidsinspectie er extra op let.

Inmiddels is Fijneman bezig om heel 2014 door te lichten, maar hij is niet optimistisch dat daar een ander beeld uit zal komen. “Slechts bij 38 van de 170 bestekken is het veiligheidsplan uitgewerkt op projectniveau met de specifieke risico’s van de opdracht, de omgeving en de maatregelen die daarbij horen. De keten is lang en een ongeluk zit in een klein hoekje, maar het begint bij de opdrachtgever. En als die al nauwelijks interesse heeft in veiligheid op de bouwplaats, is het niet verwonderlijk dat de ongevallencijfers in de bouw nog steeds zo hoog zijn”, constateert Wiersma.

“We krijgen regelmatig meldingen van bouwers die veiligheid wel serieus nemen, maar bij de aanbesteding worden afgestraft omdat collega’s zonder veiligheidsmaatregelen goedkoper kunnen inschrijven. Het is triest om dat soort signalen te krijgen”, vult Fijneman daarop aan.

Het onderzoek heeft zich beperkt tot de afspraken op papier bij de aanbesteding van de opdracht. Bij gemeentelijke opdrachten klopt 85 procent niet en bij de provincies 60 procent. “Gelderland had bij negen van de tien projecten wel een uitgewerkt V&G-plan en is de positieve uitzondering op de regel.” Het ‘zoek het zelf maar uit’-principe domineert ook het verplichte pakket van verkeersmaatregelen. Kenniscentrum CROW heeft daar een handboek voor gemaakt, waar in bestekken veelvuldig naar wordt verwezen, zonder in te gaan op specifieke omstandigheden. “Juist de wegbeheerder kan relatief snel en simpel de risico’s inschatten voor een bepaald traject waar wordt geasfalteerd of gestraat en weet ook wat de piektijden zijn en de logische omrijroutes, maar slechts 40 procent neemt die moeite.”

Bron: Cobouw