Bij projecten waarin veel partijen samenwerken is het belangrijk om risico’s te herkennen en te beheersen. Voor tijdelijke bouwplaatsen bij grote projecten of een project dat gevaarlijke activiteiten omvat, moet u daarom een gericht plan maken. Het Arbobesluit bouwproces artikel 2.28 schrijft bij een aantal situaties een Veiligheids- & Gezondheidsplan (kortweg V&G-plan) voor.

Met het V&G-plan onderkent u zo vroeg mogelijk in het bouwproces de risico’s van een bouwproject en kunt u gecoördineerd preventieve maatregelen nemen.

Wanneer moet u een V&G-plan opstellen?

U bent verplicht om een V&G plan op te stellen wanneer  een project voldoet aan een of meer van de volgende kenmerken:

  • Omvang van > 500 mandagen;
  • Duur > 30 werkdagen waarbij op een moment 20 werknemers tegelijk werken;
  • Risicovolle projecten, zoals bedoeld in bijlage II van Richtlijn 92/57/EEG.

Deze bouwwerken moeten vaak ook worden aangemeld bij de Inspectie SZW.

Download de gratis toolbox

Op het productblad leest u welke gevaren een project risicovol maken, uit welke onderdelen het V&G-plan bestaat en hoe het plan wordt gebruikt.

Bekijk & download productblad