Op de AutovakRAI in maart lanceert de Arbeidsinspectie de animatie de ‘Virtuele Garage’

Deze animatie (screenshot) wil vooral jonge automonteurs bewust maken van de mogelijke gevaren in hun werkomgeving. De AutovakRAI vindt plaats van 28-31 maart 2011.

Uit het inspectierapport Garages in beeld dat de Arbeidsinspectie eind december publiceerde, blijkt dat er op het vlak van veilig en gezond werken in deze branche nog veel winst te behalen valt. Ongekeurde hefbruggen, machines die kunnen omvallen en ontploffingsgevaar bij het oppompen van banden zorgen regelmatig voor onveilige werkomstandigheden.    

In de Virtuele Garage kunnen de meest voorkomende arbeidsrisico’s in garages worden bekeken. En er worden eenvoudig werkbare suggesties ter verbetering gedaan. 
De Arbeidsinspectie is tijdens de AutovakRAI te vinden in de stand van de RAI-vereniging. Bezoekers van de vakbeurs kunnen de Virtuele Garage hier uittesten.
De Virtuele Garage kan daarnaast vanaf eind maart onder andere op de website van de Arbeidsinspectie worden bekeken: www.arbeidsinspectie.nl 

Overigens bleek uit het rapport, dat de afspraken uit het arboconvenant van 2006, over veilig en gezond werk in de mobiliteitsbranche, in ieder geval gedeeltelijk effectief zijn gebleken. Een groot deel van de onderzochte garages besteedt inmiddels aandacht aan veilige en gezonde werkomstandigheden voor automonteurs. Er is inmiddels veel in tilhulpmiddelen geïnvesteerd en steeds meer garages namen maatregelen tegen de kankerverwekkende uitstoot van dieselmotoren.