Werkzaamheden in de petrochemische industrie worden veelal uitgevoerd vanaf een steiger.
Aangezien werken in de petrochemie een verhoogd risico op calamiteiten met zich mee brengt is er veel aandacht voor vluchtprocedures. Het onderwerp vluchtwegen daarentegen zorgt regelmatig voor discussies zonder de gewenste oplossing. Als steigerinspecteur en veiligheidskundige kom ik regelmatig in situaties waarbij ik van mening ben dat er niet voor de beste oplossing gekozen is omtrent de toepassing van vluchtwegen bij steigers. Het feit dat er veel gediscussieerd wordt komt voort uit onwetendheid en het gegeven dat er vrijwel niets geschreven staat over het toepassen van vluchtwegen bij steigers.
Vanuit de klant, de industrie en de commissie richtlijn steigers is er behoefte aan duidelijkheid omtrent de toepassing van vluchtwegen bij steigers.
Doel van dit onderzoek is:
· Het creëren van duidelijkheid over wat wel of niet beschreven staat over het toepassen van vluchtwegen bij steigers.
· Specificeren wat de huidige risico’s zijn bij het werken op steigers m.b.t. vluchtwegen.
· Komen tot adviezen die de vluchtmogelijkheden voor het werken op steigers inzichtelijk en toepasbaar maken voor wat betreft het aantal en type vluchtwegen.
Literatuuronderzoek heeft uitgewezen dat er geen concrete regels omschreven zijn die duidelijk maken hoeveel vluchtwegen er moeten worden toegepast. Ook het Bouwbesluit zegt niets over steigers en is zelfs in zijn geheel niet van toepassing op steigers.