De VNCI vindt dat de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen in stand moet blijven. Dit meldt zij in een brief aan de vaste commissie voor Infrastructuur & Milieu die hierover gaat. Aanleiding voor de brief is een wetsvoorstel van het kabinet om de AGS op te heffen.

De beoogde afschaffing volgt uit de wens van het kabinet om het aantal adviesorganen te verminderen. Zij zouden onder meer niet aansluiten op de vraag uit de markt en onvoldoende nieuwe inzichten opleveren. De VNCI vindt niettemin dat de AGS een belangrijke rol speelt. Zo is bij afschaffing hiervan de veiligheid van de omgang met gevaarlijke stoffen in het geding: beleid wordt dan uitsluitend gebaseerd op rekensommen, en niet meer op de praktijk.

 

Daarnaast vindt de VNCI het belangrijk dat er onafhankelijke deskundigheid aanwezig blijft. Dit verdwijnt als het RIVM (dat in opdracht van ministeries werkt) de taken van de AGS overneemt. Laatste reden voor de kritiek is dat de VNCI niet vindt dat de genoemde problemen met adviesorganen van toepassing zijn op de AGS.