Werknemers die in de buitenlucht werken kunnen te maken krijgen met kou, met name in de winter. Het gaat bijvoorbeeld om bouwvakkers, stratenmakers, tuinmannen, postbezorgers, politieagenten en werknemers in de agrarische sector. Maar ook werknemers in koel- en vrieshuizen of werknemers die in grote tochtige onverwarmde loodsen werken kunnen last hebben van kou op het werk.
Werkgevers moeten maatregelen treffen om gezondheidsschade als gevolg van kou te voorkomen. Als een lage temperatuur niet vermeden kan worden, moet de werkgever:

  • persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen;
  • de duur van de werkzaamheden verkorten;
  • de werkzaamheden laten afwisselen met werk op een warme plek.
    Meer informatie
    Bekijk ook de gevoelstemperatuur (de ‘windchill’) in jouw regio. Op de website van de KNMI staat meer informatie over wat de gevoelstemperatuur precies is.