Hoveniers en boswachters, maar bijvoorbeeld ook poeliers en agrariërs, lopen verhoogde kans op de ziekte van Lyme. De ziekte van Lyme wordt veroorzaakt door de beet van een teek; een klein, spinachtig insect dat zich ophoudt in bossen en velden op dode en levende dieren. Zeker in het voorjaar en de zomer is het oppassen geblazen: één op de vijf teken is drager van de ziekteverwekkende bacterie. Jaarlijks raken tegen de 25.000 mensen in Nederland besmet.

Tijdens de Week van de teek worden de risico’s benadrukt door de verschillende organisatoren. Want al zijn de gevaren wel redelijk bekend, de aandacht ervoor kan nog beter. Nadat je door een teek bent gebeten moet je snel actie ondernemen omdat de ziekte van Lyme dreigt, die verschillende nare symptomen met zich mee kan brengen.

Lyme als beroepsziekte voorkomen

Wat kun je als werkgever doen om besmetting bij medewerkers te voorkomen en de gevolgen bij eventuele besmetting te verkleinen?

  • Maak een goede risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) met een beschrijving van de risicogebieden en -werkzaamheden. Plan werkzaamheden als het kan zo veel mogelijk buiten risicovolle perioden;
  • Stel een gedegen plan van aanpak op en maak een checklist waarop staat wie in de organisatie verantwoordelijk is voor het voorkomen van tekenbeten;
  • Zorg voor goede voorlichting: laat medewerkers weten dat teken de ziekte kunnen overdragen, wat de risicosituaties en de verschijnselen zijn, hoe ze hun lichaam en hun kleding systematisch kunnen onderzoeken op teken en wat ze moeten doen als ze een tekenbeet hebben;
  • Laat medewerkers een teek snel en goed verwijderen en de datum van de beet noteren, zodat bij eventuele klachten de juiste verbanden gelegd kunnen worden;
  • Verstrek beschermende, geïmpregneerde kleding en insecten werende middelen.

Meer informatie over tekenbeten

Meer informatie over tekenbeten is te vinden op www.rivm.nl/tekenbeet en op www.tekenradar.nl. Op de RIVM website staat ook de link naar de app Tekenbeet. Op deze websites en in de app kan worden gezien hoe een teek eruit ziet en hoe een teek verwijdert moet worden als hij zich in de huid heeft vastgebeten. Daarnaast zijn er verschillende voorbeelden te zien van de typerende huiduitslag na een tekenbeet die een eerste signaal van de ziekte van Lyme is.

Bron: RIVM, Arbo Unie