Kortgeleden publiceerde TNO de resultaten van een onderzoek naar het effect van een hoge werkdruk op de kans op hart- of vaatklachten. Werkdruk is de combinatie van veel taakeisen met weinig regelruimte. Werknemers met een flinke ‘to do’-lijst die geen ruimte hebben om het werk zelf in te delen, ervaren een hoge werkdruk. Hierdoor hebben ze 23% meer kans op hart- en vaatziekten dan werknemers zonder een hoge werkdruk.

Lagere werkdruk bij doorgroeimogelijkheden

U kunt de werkdruk van werknemers verlagen door rekening te houden met de oorzaken van een hoge werkdruk. Zo helpt het als werknemers de vrijheid hebben om hun werk zelf in te delen (autonomie). Ook bij een enorme waslijst aan taken verlaagt het hebben van autonomie de werkdruk. Daarnaast helpt het als werknemers duidelijkheid hebben over hun taken en verantwoordelijkheden. Ontplooiingsmogelijkheden hebben ook een positief effect op de werkdruk. Een werknemer met doorgroeimogelijkheden heeft een positieve blik op de toekomst en zal zijn werkdruk als minder ernstig ervaren. Overleg met werknemers en hun leidinggevenden over de werkdruk en kijk of u de genoemde factoren kunt aanpassen.

Invloed van leefstijl op hart- en vaatziekten

Overigens geven de onderzoekers aan dat het risico op hart- en vaatziekten vooral wordt verminderd als werknemers een gezonde leefstijl hebben en bijvoorbeeld stoppen met roken. U kunt werknemers en hun leidinggevenden dus ook attenderen op het belang van gezond eten, voldoende beweging en stoppen met roken.

bron: Arbo Rendement