Weinig plezier

Maar liefst 56 procent geeft aan vaak tegen de werkdag op te zien. En ruim vier van de tien werknemers hebben weinig plezier in de arbeid die moet worden verricht.

In de test geeft 61 procent van de ondervraagden opvallend genoeg aan dat als het werk hun te veel wordt, zij nog harder gaan werken. Jean-Pierre van de Ven, psycholoog bij het Fonds: „Harder gaan werken als het werk je boven het hoofd stijgt, is begrijpelijk, maar niet wenselijk. Het is het tegenovergestelde van wat je zou moeten doen om werkstress en uiteindelijk een burn-out te voorkómen. Juist als je te veel op je bord hebt, is het belangrijk om momenten van ontspanning in te lassen en te leren ’nee’ te zeggen.”

Ruim zestig procent zegt last te hebben van een te hoge of een te lage werkdruk. Het Fonds heeft dat niet uitgesplitst, omdat ook een lage werkdruk stress en piekeren kan opleveren. Zeven van de tien werknemers geven aan bij stress niet gemakkelijk hulp te vragen aan collega’s, familie of vrienden.

Opgebrand

Van de Ven: „De oorzaak van de werkstress is belangrijk om aan te pakken. Stressklachten zenden het signaal uit dat iemand te veel hooi op zijn vork neemt. Het is belangrijk om deze signalen niet te negeren en er iets aan te doen. Doet iemand dit niet, dan kunnen de stressklachten zich blijven opstapelen en uiteindelijk zelfs resulteren in een burn-out. Dan ben je letterlijk opgebrand. Iemand is dan lichamelijk en geestelijk totaal uitgeput en is nauwelijks in staat om activiteiten uit te voeren. Het is daarom van groot belang dat er aandacht uitgaat naar het voorkómen van psychische klachten.”

Check je Werkstress week

Werkstress vormt een groot probleem voor organisaties en daarom krijgt werkstress deze week extra aandacht in de Check je Werkstress week.