In een rechtszaak viel een schoonmaker tijdens het werk op een vlakke, gladde vloer. Door deze valpartij liep hij polsletsel op en raakte arbeidsongeschikt. De werknemer stelde de werkgever aansprakelijk voor de schade. De werkgever beweerde echter dat de werknemer was gevallen omdat hij al achteruitlopend met de schrobmachine een afstapje over het hoofd had gezien.

Werknemer had niet roekeloos gehandeld De kantonrechter gaf de werkgever gelijk. Het gerechtshof vond echter dat de werkgever aansprakelijk was voor de schade, tenzij de werkgever kon aantonen dat hij aan zijn zorgplicht had voldaan of dat de werknemer zelf roekeloos had gehandeld. Onder meer uit verklaringen van anderen concludeerde het hof dat er geen sprake was van roekeloos gedrag van de werknemer.

Zorgplicht niet nagekomen De werkgever had geen instructie gegeven over het gebruik van de schrobmachine en ook geen speciale antislipschoenen aangeboden. Het hof concludeerde dan ook dat de werkgever de zorgplicht niet was nagekomen en aansprakelijk was voor de opgelopen schade na de valpartij.