Met het A-blad Veilige steiger is er een belangrijk nieuw document voor de opdrachtgever, steigerbouwer en eindgebruiker. Het A-blad, een uitgave van Arbouw, behandelt het gehele proces van ontwerp tot demontage. Het biedt samen met de Richtlijn Steigers en het A-blad Steigerbouw voldoende kennis om onveilige situaties te voorkomen. Het document is op 10 februari jl. gepresenteerd tijdens de Internationale Bouwbeurs in Utrecht.

 

In het A-blad Veilige steiger staan de afspraken tussen werkgevers en werknemers over de praktische toepasbaarheid van steigers. Het geschikt maken voor de diverse werknemers voorkomt improviseren. Dit komt voor wanneer gebruikers onvoldoende toegang hebben tot hun werk, of op andere wijze worden belemmerd. Zo worden schoren verwijderd waardoor de steiger minder veilig wordt. De doelgroepen van het A-blad zijn alle personen die met steigers te maken hebben, van opdrachtgever en aannemer tot steigerbouwer en eindgebruiker. In het A-blad worden naast de veiligheidseisen de eisen aan de vakkennis van deze groepen benoemd.

 

Groot aantal ongevallen

Zowel bij het opbouwen als het gebruik en de demontage van steigers gebeuren nog regelmatig ongevallen. Het vallen van een steiger vormt dertien procent van alle arbeidsongevallen in de bouw. Dat staat hiermee op positie drie van de meest voorkomende ongevallen. Andere risico’s zijn het bekneld raken, stoten, struikelen, vallen en getroffen worden door vallende voorwerpen.

Het A-blad beschrijft per fase de knelpunten en biedt mogelijkheden om onveiligheid te voorkomen. Per project dient in de eerste plaats een Werkplan Steigers te worden gemaakt. Hierin staan de eisen en afspraken die vervolgens in de praktijk kunnen worden gebracht. Het A-blad beschrijft daarnaast de eisen aan de deskundigheid van de betrokkenen. Dit voorkomt dat mensen die hiertoe niet ter zake kundig zijn, steigers bouwen, demonteren of aanpassingen doen. Goede communicatie, voldoende toezicht en een actief sanctiebeleid zijn de belangrijkste smeermiddelen voor een veilig bouw- en gebruiksproces.

 

Meer veiligheid

Arbouw-directeur Jan Warning overhandigde op 10 februari jl. op de Bouwbeurs het kersverse A-blad aan de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Het nieuwe A-blad wordt een onderdeel van de Arbocatalogus Bouw & Infra en dient als referentie voor de Arbeidsinspectie.

Warning is ervan overtuigd dat met het nieuwe A-blad het werken op steigers veiliger zal worden. “Vaak wordt er bij de bouw van steigers alleen rekening gehouden met bepaalde  werkzaamheden. Terwijl het erom gaat dat alle beroepsgroepen goed hun werk kunnen doen. Daarnaast moeten werknemers de hulpmiddelen en andere apparaten zonder problemen kunnen gebruiken. Lukt dat niet, dan wordt er geïmproviseerd en elementen uit de steiger verwijderd. De informatie uit het A-blad helpt bij het voorkomen van deze en andere onbedoelde situaties.”