De inspecties vonden plaats van 2008 tot en met 2013. Uit het hoge aantal overtredingen blijkt dat de reparatiewerkzaamheden op tankschepen nog altijd niet veilig en gezond genoeg uitgevoerd worden.

De reparatiewerkzaamheden vinden veelal plaats in kleine en nauwe ruimtes op het schip. Juist hier is het gevaar aanwezig te stikken door opgehoopte gassen of bedwelmd of vergiftigd te raken. Voordat werknemers in zo’n ruimte gaan moet met  de concentratie gevaarlijke gassen en dampen meten. Het overgrote deel van de  overtredingen heeft te maken met het niet of verkeerd uitvoeren van metingen, die noodzakelijk zijn om te bepalen of men de ruimte veilig kan betreden.  Een klein deel van de overtredingen heeft te maken met het geven van onvoldoende voorlichting aan de werknemers of dat er onvoldoende toezicht was op de werkzaamheden.

In twee gevallen is het werk direct stilgelegd, omdat geheel was nagelaten controlemetingen uit te voeren voor werkzaamheden in ruimten met gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie. Na doen van de metingen mochten de werkzaamheden weer hervat worden.

Met brancheorganisatie Scheepsbouw Nederland heeft de Inspectie afgesproken dat de sector actiever de bedrijven gaat informeren en stimuleren om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Door aard van de risico’s van reparatiewerkzaamheden aan boord van tankschepen blijft de Inspectie SZW hier de komende jaren inspecteren.