Per 1 april 2011 wordt de Arbeidsomstandighedenwet inzake de Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) aangepast. De wetswijziging houdt kort gezegd in dat bedrijven met ten hoogste 25 werknemers, die gebruik maken van een erkend of in de CAO vastgelegd RI&E-instrument, de RI&E niet meer hoeven te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige.

 

Voornaamste doel van deze wijziging is het verhogen van de RI&E-verplichting bij kleine werkgevers (maximaal 25 werknemers).

Met de wijziging van de RI&E-verplichting per 1 april 2011 wijzigt ook de wijze van handhaven door de Arbeidsinspectie bij bedrijven met maximaal 25 werknemers.

 

Wettelijke verplichting

De afgelopen jaren is door de Arbeidsinspectie alleen naar de RI&E gevraagd als er sprake was van een overtreding of tekortkoming op werkplekniveau. Vanaf 1 april 2011 zal de Arbeidsinspectie bij inspecties bij bedrijven met maximaal 25 werknemers altijd vragen naar de RI&E en deze beoordelen, ook wanneer er in het bedrijf geen sprake is van een overtreding of tekortkoming. In tegenstelling tot de periode voor 1 april 2011 zal het niet hebben van een RI&E in regel niet direct leiden tot een boete. De Arbeidsinspectie zal het bedrijf dan wel een waarschuwing geven en de werkgever verplichten om binnen een bepaalde termijn alsnog een RI&E op te stellen. Als de RI&E na het verstrijken van de afgesproken termijn nog steeds ontbreekt, zal de Arbeidsinspectie het bedrijf wel een bestuurlijke boete opleggen.

De overheid wil met deze nieuwe aanpak door de Arbeidsinspectie ervoor zorgen dat meer bedrijven met maximaal 25 werknemers aan hun verplichting voldoen om een RI&E op te stellen en uit te voeren.