Wijzigingen SOG training gasmeten

Op 1 januari 2019 zijn door VCA Infra nieuwe voorschriften gepubliceerd voor de kwalificatie gasmeten. Een belangrijke wijziging, die reeds vorig najaar is ingezet, is dat er eisen gesteld worden aan vooropleiding in relatie tot de trainingsduur.

Nieuw: 3-daagse training

U kent de training gasmeten als een 2-daagse basistraining en een 1-daagse herhalingstraining.

Nu biedt Arbo Support, in lijn met de nieuwe voorschriften, daarnaast een 3-daagse training die bedoeld is voor deelnemers zonder voorkennis. Het voordeel van de 3-daagse training is dat er meer tijd is voor het behandelen van de basisbegrippen, te weten: wet- en regelgeving, gevaren van zuurstof tekort en zuurstof verrijking, brand- en explosiegevaar, fysische eigenschappen van stoffen en toxische stoffen. Deze training is daarom voor iedereen goed te volgen, er is geen voorkennis nodig. Er is aan deze training dan ook geen ingangseis verbonden.

Nieuw: ingangseisen 2-daagse training

De 2-daagse training is de basistraining zoals u die van Arbo Support kent. Alle onderwerpen worden behandeld, echter de basisbegrippen komen wat minder uitgebreid aan bod dan tijdens de 3-daagse training. Van deze basisbegrippen wordt voorkennis verondersteld. Daarom geldt voor deze training, indien de deelnemer de training wil afsluiten met het SOG examen, nu een ingangseis.

Toegang tot de 2-daagse training en afsluiting met het SOG examen  is alleen mogelijk als u in het bezit bent van:

  • Ofwel: een SOG certificaat gasmeten dat is verlopen (> 3 jaar oud);
  • Ofwel: een diploma van een gerichte vakopleiding: VAPRO (A, B, C), Laboratoriumtechniek (mbo/hbo/wo), Chemie (mbo/hbo/wo), MVK/HVK/MoSHE, Arbeidshygiëne (post hbo) of de Brandweeropleiding verkenner gevaarlijke stoffen.

Wanneer u zich opgeeft voor de 2-daagse basistraining en het SOG examen is Arbo Support verplicht om te controleren of u aan een van deze ingangseisen voldoet. Wanneer dit niet zo is wordt u niet toegelaten tot de 2-daagse training en zal Arbo Support u inschrijven voor de 3-daagse training.

Nieuw: ingangseisen herhalingstraining

Voor de herhalingstraining gold al dat deelnemers in het bezit moeten zijn van een actueel certificaat SOG gasmeten (maximaal 3 jaar oud). De ingangseisen zijn nu verruimd zodanig dat ook deelnemers zonder een actueel certificaat SOG gasmeten toegang hebben tot deze training mits zij in het bezit zijn van:

  • Ofwel: een SOG certificaat gasmeten dat is verlopen (> 3 jaar oud) én minimaal 1 jaar ervaring met gasmeten in de industrie;
  • Ofwel: een diploma van een gerichte vakopleiding (zie hierboven) én minimaal 1 jaar ervaring met gasmeten in de industrie.

Wanneer u zich opgeeft voor de herhalingstraining en het SOG examen is Arbo Support verplicht om te controleren of u aan een van deze ingangseisen voldoet. Wanneer dit niet zo is wordt u niet toegelaten tot de herhalingstraining en zal Arbo Support u inschrijven voor de basistraining.

Ongewijzigd: VCA-certificaat nodig voor toegang tot SOG examen

Wat nog steeds geldt is dat het voor toegang tot het SOG examen gasmeten  noodzakelijk is om in het bezit te zijn van een actueel VCA-certificaat (B-VCA, VOL-VCA of VIL-VCU. Dit geldt dus voor alle trainingsvarianten: de 3-daagse, 2-daagse en 1-daagse training)

 

U vindt via onderstaande links meer informatie over de varianten van onze training gasmeten:

gasmeten-ox-ex-tox-herhaling/

gasmeten-metingen-uitvoeren-training/

gasmeten-3-dagen/

 

 

Met vragen over onze training gasmeten kunt u contact opnemen met Arbo Support via

010-216 11 44 of office@arbosupport.nl