De Arbeidsomstandighedenwet inzake de Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) wordt aangepast. De wetswijziging houdt kort gezegd in dat bedrijven met ten hoogste 25 werknemers, die gebruik maken van een erkend of in de CAO vastgelegd RI&E-instrument, de RI&E niet meer hoeven te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst/arbodeskundige. Voornaamste doel van deze wijziging is het verhogen van de RI&E-verplichting bij kleine werkgevers (maximaal 25 werknemers). De Tweede en de Eerste Kamer hebben het wetsvoorstel in december jl. aanvaard. De ingangsdatum van de wet is nog niet bekend. Het Ministerie van SZW zal hierover zo spoedig mogelijk nader berichten.

De Arbeidsinspectie zal vanaf 1 januari 2011 niet meer handhavend optreden tegen werkgevers die hun RI&E niet hebben laten toetsen, bij gebruikmaking van erkend RI&E-instrument. Hiermee loopt de Arbeidsinspectie in het handhavingsbeleid vooruit op de formele inwerkingtreding van de wetswijziging. Bij inspectiebezoeken zal de Arbeidsinspectie altijd naar de aanwezigheid van de RI&E vragen. Bij ontbreken van de RI&E zal eerst een waarschuwing volgen  waarin de verplichting is opgenomen binnen 3 maanden alsnog een RI&E te maken. Als een RI&E daarna nog ontbreekt wordt een bestuurlijke boete opgelegd.