Voor veel kleine bedrijven is het opstellen en bijhouden van de RI&E ‘zowel in termen van geld als moeite’ een dusdanige kostenpost dat ze het vaak maar achterwege laten, bleek in 2008 uit onderzoek van TNO.

Vooral de verplichte inhuur van een arbodeskundige is een te grote hobbel voor de kleine bedrijven. Die verplichting wordt voor hen nu losgelaten, onder voorwaarde dat gebruik wordt gemaakt van standaardmodellen. Donner hoopt zo de administratieve lasten te verminderen. De wijzigingen treden in op 1 april 2011.