Toegevoegde boetenormbedragen bestuurlijke boetes op grond de volgende artikelen van het Arbobesluit: – art. 1.46 – Plaatsonafhankelijk werken en het werken met gevaarlijke stoffen – art. 1.48 – Kunstlicht bij thuiswerk – art. 1.49 – Arbeidsmiddelen en elektrische veiligheid bij plaatsonafhankelijk werken – art. 1.52 t/m 1.53 – Beschikbaarheid gegevens, omvang voorraad en melding ongevallen bij plaatsonafhankelijk werken – art. 2.1 – Melding beroepsziekten. Toegevoegde overtredingen waarvoor direct een boete wordt gegeven: – art. 1.46 en 1.49 – Plaatsonafhankelijk werken.

Deze wijzigingen treden in werking met ingang van 1 augustus 2012.

Boeteregeling rond fysieke belasting in de bouw

In de wijziging van het Arbobesluit van 7 mei 2012 zijn een aantal nieuwe overtredingen ingevoegd m.b.t. fysieke belasting in de bouw. Op basis van gesprekken die de Inspectie SZW recentelijk heeft gevoerd met verschillende brancheorganisaties en nader onderzoek zijn de volgende boetebepalingen aangepast.

  • Blokkenstellen ruwbouw, blokken van 14 kilogram of meer hanteren zonder gebruik van een elementenstelselmachine of zonder mechanisch opperen en/of zonder verhoogde plaatsing van de blokken en de lijmkuip op minimaal 20 cm hoogte. Blokkenstellen boven 150 cm met uitzondering van de binnenmuren net onder de verdiepingsvloer; blokkenstellen onder staoppervlak, met uitzondering van het vloer- en funderingsniveau (artikel 5.3, onderdeel a, Arbobesluit)
  • Bij betonstaalvlechten als volgt werken: meer dan 25 kilo tillen; boven schouderhoogte binden; handmatig knippen van 8 mm met een handschaar korter dan 75 cm, handmatig knippen boven de 8 mm met een handschaar korter dan 90 cm; handmatig knippen van meer dan 10 mm; werken zonder werktafel waar dit wel mogelijk is. (artikel 5.3, onderdeel a, Arbobesluit)
  • Metselen zonder verhoogde plaatsing van de te verwerken metselstenen en speciekuip op 20 cm hoogte; metselen boven 170 cm met uitzondering van de binnenmuren onder de verdiepingsvloer; metselen onder 20 cm, met uitzondering van het vloer- en funderingsniveau; een stenentang met één hand gebruiken; een kruiwagen (inclusief de last) van meer dan 60 kilo hanteren; eenhandig pakken van stenen met een steenbreedte van meer dan 105 mm. (artikel 5.3, onderdeel a, Arbobesluit)
  • Bij het monteren van metalen dak- en gevelelementen als volgt werken: platen handmatig lostrekken of omklappen; platen boven 118 kg niet mechanisch in het werk brengen; platen onder de 118 kg handmatig verslepen zonder een daartoe aangewezen hulpmiddel; platen onder 118 kg verder dan gemiddeld 8 meter handmatig verslepen. Platen onder 118 kg door één werknemer verslepen. (artikel 5.3, onderdeel a, Arbobesluit)
  • Bij glaszetten als volgt werken: glas door één werknemer boven de 25 kilo handmatig tillen/plaatsen, met twee werknemers meer dan 50 kilo’s handmatig tillen/plaatsen; glas zonder mechanische hulpmiddelen boven de 50 kilo’s plaatsen; geen gebruik maken van transportmiddelen voor het (ver)plaatsen van glas boven de 25 kg door één werknemer, met twee werknemers boven 50 kg; geen gebruik maken van persoonsgebonden hulpmiddelen voor het plaatsen van glas. (artikel 5.3, onderdeel a, Arbobesluit)

Deze wijzigingen treden in werking met ingang van 1 september 2012.
Bron: Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 juli 2012, G&VW/AA/2012/10766, tot wijziging van Beleidsregel 33. Boeteoplegging van de Beleidsregels Arbeidsomstandighedenwetgeving