De rechtspraak is steeds in beweging en daarmee ook de eisen die gesteld worden aan het verzekeringspakket van een werkgever. Één van de opvallendste ontwikkelingen vindt plaats in gebeurtenissen waarbij ‘goed werkgeverschap’ in het spel is.

 

Zorgverplichting

De werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving (art 7:658 BW). Overkomt een ondergeschikte een ongeval in verband met het werk of is er sprake van een beroepsziekte, dan kan een ondergeschikte stellen dat de werkgever niet aan zijn zorgverplichting heeft voldaan en zijn werkgever aansprakelijk stellen. Het is dan aan de werkgever om het tegendeel te bewijzen.

 

Goed werkgeverschap

De zorgplicht van de werkgever komt echter steeds vaker ter sprake in situaties waarbij een ondergeschikte schade heeft, maar de werkgever niet verantwoordelijk kan worden gehouden om bijvoorbeeld de veiligheid van de werkomgeving. De werkgever wordt in dat geval aansprakelijk gesteld op basis van artikel 7:611 BW: goed werkgeverschap.

 

Zorgplicht opgerekt

Een voorbeeld is de ongevallenverzekering. Opvallend zijn uitaanspraken waarbij wordt gesteld dat een werkgever een voorziening had moeten treffen om te voorkomen dat een ondergeschikte met schade blijft zitten. Bijvoorbeeld in verband met verkeersdeelname. Is er geen verzekering afgesloten die de ondergeschikte schadeloos stelt, dan is de conclusie nogal eens dat de werkgever niet aan de zorgplicht heeft voldaan. Er kan worden gesteld dat de zorgplicht van de werkgever in de rechtspraak wordt opgerekt.