20 Productblad ATEX 000-001

Wordt in uw bedrijf met brandbare stoffen gewerkt, dan moeten uw medewerkers getraind worden in veilig werken in explosiegevaarlijke zones. DEKRA biedt hiervoor de volgende trainingen:

  • ATEX 000: ATEX awareness training

Deze trainingen zijn gebaseerd op de nieuwe Europese richtlijnen ATEX 153 en 114 en actuele normen.

Tevens kan DEKRA in afstemming met u een maatwerk training ontwikkelen die specifiek toegespitst is op uw bedrijfssituatie.

Doel

Na afloop van de ATEX 000 training heeft de deelnemer kennis gemaakt met de theorie van brand- en explosiegevaar en enkele bijbehorende begrippen, zoals : eigenschappen van brandbare stoffen, zonering van werkgebieden met explosiegevaar en ontstekingsbronnen. Ook kan hij explosiegevaarlijke gebieden herkennen en weet hij welke regels er gelden bij betreden van deze gebieden.

Bestemd voor

  • De training ATEX 000 is bestemd voor personen die werken in bedrijven waar explosiegevaarlijke gebieden voorkomen, of personen die daar niet werken, maar bijvoorbeeld wel incidenteel komen. Het betreft een eerste kennismaking met het thema explosiegevaar. Deelnemers leren wat de gevaren zijn en welke regels er gelden voor veilig betreden van explosiegevaarlijke zones.

Inhoud van de training

In de trainingen komen onderstaande onderwerpen aan bod (in de ATEX 001 training diepgaander dan in de ATEX 000 training):

  • Wet- en regelgeving: sociale richtlijnen (ATEX 153) / Arbowet en productrichtlijnen (ATEX 114) / Warenwetbesluit explosieveilig materieel, normen
  • Brand- en explosiegevaar, brandbare stoffen, explosiegevaarlijke atmosferen
  • Gevarenbronnen, ventilatieomstandigheden en zonering van werkgebieden
  • Soorten explosies en hun eigenschappen
  • Typen ontstekingsbronnen
  • Explosieveilig materieel, beschermingswijzen tegen ontsteking
  • Preventieve maatregelen
  • Repressieve maatregelen

De training heeft een interactief karakter in de vorm van o.a. het behandelen van praktijk cases. Deelnemers worden ook gestimuleerd om input vanuit hun eigen praktijk in te brengen.

Resultaat

De training wordt afgesloten met een examen. De geldigheid van het certificaat is 3 jaar.

Desgewenst kunnen we uw personeel laten certificeren volgens het IECEx 05 certificatieschema. Hiervoor wordt een onafhankelijk examen afgenomen.