20 Productblad BHV herhaling

Inleiding

Volgens de Arbowet worden werkgevers verplicht tot het aanwijzen van één of meer werknemers als Bedrijfshulpverlener (BHV-er). Het aantal BHV-ers vloeit voort uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie van het bedrijf en is derhalve afhankelijk van de omvang van de risico’s die de bedrijfsactiviteiten met zich meebrengen.

Doel

Het doel van de basis training is de medewerkers die kennis en vaardigheden te verschaffen die zij als BHV-er wettelijk moeten beheersen.

De herhalingstraining is erop gericht de kennis die u tijdens de basis training heeft opgedaan op te frissen en de praktijkvaardigheden te oefenen.

Bestemd voor

Personeel van bedrijven, organisaties en instellingen die in hun organisatie de (toekomstige) rol van BHV-er vervullen en particulieren

Inhoud van de training

  • Levensreddend handelen
  •  Eerste hulp
  •  Reanimatie, inclusief gebruik AED
  •  Redden, bergen en verplaatsen slachtoffers
  •  Het melden van incidenten
  •  Beperken van een beginnende brand (ontruiming en communicatie)
  •  Ontruiming
  •  Kennis kleine blusmiddelen

Bij de herhaling BHV wordt gebruik gemaakt van een Lotusslachtoffer.

De training kan desgewenst als maatwerktraining worden aangeboden. Wij stemmen dan de inhoud af op casussen in uw bedrijf en passen een onderzoeksmethode toe die aansluit bij uw wensen. Neem hiervoor contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Duur

De basistraining duurt 2 dagen

De herhalingstraining duurt 1 dag

 

Resultaat

Als de kennis en de praktijkoefeningen met een voldoende worden beoordeeld, ontvangt de deelnemer het certificaat ‘Bedrijfshulpverlener’. Het certificaat blijft geldig door eenmaal per jaar een herhaaldag te volgen