Productblad Ploegleider BHV_07_2017

De ploegleider BHV heeft tijdens een calamiteit de leiding over de ploeg bedrijfshulpverleners binnen de organisatie. Het is mede zijn taak om ervoor te zorgen dat zijn BHV-ploeg geoefend blijft. Ook is hij verantwoordelijk voor het beheer en de controle van de middelen van zijn BHV-ploeg.

Doel

Het doel van de basistraining is de BHV-er die binnen de organisatie de leiding gaat geven aan de BVH-ploeg de juiste kennis en vaardigheden als Ploegleider te verschaffen.

De herhalingstraining is erop gericht de kennis die u tijdens de opleiding heeft opgedaan op te frissen en de praktijkvaardigheden te oefenen.

Bestemd voor

Personeel van bedrijven, organisaties en instellingen die in hun organisatie de (toekomstige) rol van Ploegleider BHV vervullen. Deelnemers dienen in het bezit te zijn van een geldig BHV certificaat.

Inhoud van de training

De training bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte waar onder andere de volgende onderwerpen worden behandeld;

  • Huidige wet- en regelgeving
  • Het zorgdragen voor een adequate ploeg bedrijfshulpverleners
  • Het beheer en controle van de middelen van de ploeg
  • Leidinggeven en communicatie tijdens een calamiteit
  • Verkenning en repressie

Duur

De basis- en herhalingstraining duren beide 1 dag

Resultaat

Als de training met voldoende resultaat wordt afgesloten en de praktijkoefening met voldoende wordt beoordeeld, ontvangt de deelnemer het certificaat ‘Ploegleider Bedrijfshulpverlening’. Het certificaat blijft geldig door eenmaal per jaar een herhaaldag te volgen.