Inschrijven
U kunt zich voor een cursus opgeven door middel van het cursus inschrijfformulier of telefonisch. Aanmelding vindt plaats in volgorde van binnenkomst. Uw inschrijving beschouwen we als bindend. Voor een aantal trainingen en opleidingen zal aan de hand van het aantal inschrijvingen worden bepaald of de cursus doorgang kan vinden.
Zo spoedig mogelijk na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging.
U wordt verzocht uw betaling pas na ontvangst van de factuur over te maken.

Annuleren
Bij schriftelijke annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus zal 50% van het totale cursusbedrag aan u in rekening worden gebracht. Bij schriftelijke annulering binnen 1 week voor aanvang van de cursus zal aan u het totale cursusbedrag in rekening worden gebracht.

Bij verhindering is het mogelijk een vervanger deel te laten nemen. Wij verzoeken u in dat geval tijdig contact met ons op te nemen.
DEKRA BV behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren bij onvoldoende belangstelling en het programma te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen.

Examens
Om deel te kunnen nemen aan de examens dient u zich te kunnen legitimeren met behulp van een geldig legitimatiebewijs. Vergeet dit op de dag van het examen niet mee te nemen. We zijn niet aansprakelijk wanneer er door overmacht geen examen kan plaatsvinden.

Prijzen
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Prijswijzigingen als gevolg van gewijzigde inkoopprijzen voorbehouden.